SUF tar av i Sverige!

NUF har lenge vært en godt kjent og populær selskapsform.  Men i vårt naboland har denne muligheten i liten grad blitt utnyttet.  Nå er situasjonen ved å endre seg kraftig.  PANLEGIS, som har valgt å omtale sine svenske filialer av utenlandske foretak som ”SUF” – primært for å markere at dette ikke bare er filialer, men reelt svenske selskap – opplever nå minst like stor pågang i Sverige som i Norge.

”De siste månedene har vi opplevd en eksplosjon i etterspørselen etter SUF”, sier Joakim Gustafsson, ansvarlig for Sverigesatsingen hos PANLEGIS.  ”Svensk selskapsrett er inne i en spennende fase, med endringer i aksjekapitalkrav og revisjonsplikt, og SUF har etablert seg som et godt alternativ til nasjonale selskaper”.

Som i Norge opplever PANLEGIS størst pågang fra enkeltpersonforetak.  Ønsket om ansvarsbegrensning og en egen juridisk enhet for sin næringsvirksomhet, gjør SUF interessant for mange som i dag driver sitt firma som ”enskild firma”.

Ettersom disse selskapene kan stiftes uten høye kapitalkrav, kan slike selskap stiftes av næringsdrivende som ellers ikke hadde hatt økonomi til en selskapsform med begrenset ansvar.  En annen viktig fordel med å starte et SUF gjennom PANLEGIS er at stiftelsesprosessen er raskere og mer effektiv enn den for et svensk AB.

Det er etableringsfriheten innenfor EU som muliggjør konstruksjonen med et engelsk limited-selskap og en svensk filial.  Under denne etableringsfriheten er det engelske selskapet sikret mot en hver form for diskriminering og forskjellsbehandling i Sverige, og dermed garantert minst samme rettigheter som et svensk AB, men til en lavere kostnad.

SUF tar av i Sverige!
Leave a comment

0 Comments.

Leave a Reply


[ Ctrl + Enter ]